Program „Ratuję – nie pękam” – program przeznaczony dla wychowanków ośrodków wychowawczych i ośrodków resocjalizacyjnych

Podstawą przystąpienia do akcji ratowania życia osoby poszkodowanej jest w dużej mierze empatia emocjonalna. Równocześnie mimo głęboko rozwiniętej empatii, nie podejmujemy akcji ratunkowej z tak prozaicznej przyczyny, jaką jest nieumiejętność wykonania podstawowych czynności związanych z pierwszą pomocą oraz strach przed konsekwencjami pomocy źle udzielonej. Kształcenie postaw prospołecznych jak i rozwój uczuć głębszych podczas nabywania umiejętności ratowania ludzkiego życia idą ze sobą w parze. Wychowanek potrafiąc ratować ludzkie życie, zaspokaja czwartą z potrzeb w hierarchii Maslowa, potrzebę szacunku i uznania, nabywa w ten sposób odruch niesienia pomocy, który z czasem uzewnętrznia.
Szkolenie prowadzone przy użyciu fantomów do ćwiczeń reanimacji krążeniowo-oddechowej, defibrylatora zewnętrznego i sztucznych ran oraz prezentacji multimedialnej obrazującej rzeczywiste urazy powstałe podczas wypadków komunikacyjnych, pobić, upadków z wysokości, zatruć i innych zdarzeń zagrażających ludzkiemu życiu bądź zdrowiu.

Czas trwania: 3 godziny

> FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA <