Pierwsza pomoc w placówkach oświatowych

W Polsce około milion dzieci rocznie ulega różnego rodzaju wypadkom. Co dziesiąte z nich wymaga hospitalizacji. Biorąc pod uwagę, iż średnio ¼ życia dziecka przebiega w szkole, można obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia w placówce oświatowej. Faktem jest zatem konieczność posiadania umiejętności prawidłowego reagowania nauczyciela w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia swojego podopiecznego.

Tematyka zajęć:

  • Prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  • Granice pierwszej pomocy.
  • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu wypadku.
  • Ocena funkcji życiowych poszkodowanego.
  • Reanimacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego, dziecka, noworodka.
  • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego w reanimacji krążeniowo-oddechowej.
  • Pozycja boczna ustalona.
  • Najczęściej występujące urazy i rany w placówkach oświatowych – mechanizmy powstawania i sposoby zabezpieczania.
  • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w placówce oświatowej.

Czas trwania: 5 godzin

> FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA <