Pierwsza pomoc na drodze

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów wprowadza do szkół nauki jazdy obowiązkowe szkolenia praktyczne w ilości 4,5 godzin. Szkolenia te prowadzone mają być przez lekarza lub ratownika medycznego. Nie zastąpią ich, i według rozporządzenia zastąpić nie mogą, odtwarzane podczas zajęć teoretyczne materiały szkoleniowe. Wystarczy zwrócić uwagę na sam proces nauki reanimacji krążeniowo-oddechowej i jej wybitnie praktyczny charakter – sama teoria (na przykład fakt, że w trakcie reanimacji klatkę piersiową osoby dorosłej należy uciskać na głębokość 4-5cm) nie zastąpi możliwości praktycznych ćwiczeń (na przykład ćwiczenia uciśnięcia klatki piersiowej na fantomie). Jedynie praktyczne ćwiczenia zapewniają utrwalanie zdobytej wiedzy teoretycznej. Tylko dobrze utrwalona w praktyce wiedza na temat pierwszej pomocy może sprawdzić się w sytuacjach ekstremalnych i tylko dzięki praktyce możemy uratować życie uczestnikom kolizji. Prosimy pamiętać, że każdy z nas ma obowiązek ratować poszkodowanych.

Tematyka zajęć:

 • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu wypadku.
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku.
 • Powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych.
 • Ocena stanu poszkodowanego.
 • Reanimacja krążeniowo-oddechowa.
 • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 • Pozycja boczna ustalona.
 • Wydobywanie poszkodowanego z samochodu.
 • Wypadek z udziałem motocyklisty.
 • Urazy czaszkowo-mózgowe.
 • Zaopatrywanie ran powstałych podczas wypadku.
 • Zaopatrywanie złamań powstałych podczas wypadku.
 • Urazy klatki piersiowej i brzucha.
 • Nagłe pogorszenie staniu zdrowia kierującego spowodowanego istniejącymi chorobami – pierwsza pomoc podczas epilepsji, cukrzycy, zawału mięśnia sercowego.

Czas trwania: 4,5 godziny

> FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA <