Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Nasza wyspecjalizowana kadra zapewni Państwu szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Prowadzimy szkolenia BHP:

  • wstępne
  • okresowe
  • dla osób kierujących pracownikami
  • dla pracodawców

Dodatkowo sporządzamy ocenę ryzyka zawodowego, dokumentację powypadkową i przeglądy BHP.

> FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA <