Program „Golden Five” – program przeznaczony dla nauczycieli i uczniów gimnazjów

Program „Golden Five” jest produktem 3-letniego międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu Comenius 2.1 koordynowanego przez Uniwersytet w Sewilli. Kraje uczestniczące w projekcie: Belgia, Hiszpania, Norwegia, Polska i Włochy.

Autorzy Programu:

 • Maria Jose’ Lera – Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sewilli (koordynator);
 • Elena Buccoliero – PROMECO, Ferrara;
 • Knud Jensen, Frode Josang – „Ramsvik Utadrettet Virksomhet”, Stavanger;
 • Joanna Szymańska – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa;
 • Joelle Timmermans – Le Suflee, Bruksela.

Adresaci Programu:

 • Nauczyciele uczący w szkołach II stopnia (gimnazjach), zwłaszcza wychowawcy
 • Docelowo uczniowie tych szkół, szczególnie z klas pierwszych.

Cele szczegółowe:

 • Stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Cel ogólny:

 • Dostarczenie nauczycielowi narzędzi/umiejętności radzenia sobie ze zróżnicowaniem w klasie;
 • Wzmocnienie integracji klasy;
 • Poprawa atmosfery w klasie, co powinno przyczynić się do polepszenia frekwencji, budowania więzi ze szkołą, osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce oraz w zakresie umiejętności życiowych, poprawy relacji interpersonalnych.

Czas trwania programu – jeden semestr

Czas realizacji programu w klasie – 16 tygodni

Dodatkowe informacje:

www.golden5.org

> FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA <