Pierwsza pomoc według europejskich wytycznych

Na miejscu niebezpiecznego zdarzenia, wypadku, każdy z nas (o ile nie jest ofiarą) staje się ratownikiem. Od ratownika zależy wszystko, od zabezpieczenia miejsca wypadku, określenia stanu poszkodowanego, przez wezwanie zawodowych służb ratowniczych, po ewentualną konieczność udzielenia pierwszej pomocy, w tym wykonanie reanimacji krążeniowo-oddechowej. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest zatem opieka nad chorym/poszkodowanym do czasu przyjazdu karetki pogotowia, w celu niedopuszczenia do dalszych ciężkich komplikacji. Podczas całego naszego postępowania z poszkodowanym niezmiernie ważne są pierwsze minuty akcji ratowniczej, dotyczy to w szczególności reanimacji krążeniowo-oddechowej, ponieważ już 4-5 minut niedotlenienia mózgu może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym.
Zmieniające się standardy postępowania ratowniczego skłaniają do ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie, a możliwość przećwiczenia symulacji zdarzeń wyrabia w nas odruchy, które kiedyś mogą uratować czyjeś życie.

Tematyka zajęć:

 • Akty prawne odnoszące się do obowiązku udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu wypadku.
 • Wstępne badanie poszkodowanego – ocena funkcji życiowych.
 • Reanimacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej.
 • Reanimacja krążeniowo-oddechowa u dziecka.
 • Reanimacja krążeniowo-oddechowa u noworodka.
 • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
 • Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.
 • Mechanizmy powstawania ran i zasady postępowania z osobami zranionymi.
 • Sposoby opatrywania ran (otarcie, rana cięta, rana szarpana, rana kłuta, rana z ciałem obcym, amputacja kończynowa, pogryzienia i pokąsania, poparzenia termiczne i chemiczne, odmrożenia.
 • Upadki z wysokości – urazy czaszkowo-mózgowe.
 • Urazy klatki piersiowej i brzucha.
 • Złamania, urazy stawów.
 • Wstrząs.
 • Epilepsja.
 • Apteczka pierwszej pomocy.

Czas trwania: 2 dni (16 godzin)

> FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA <