Pierwsza pomoc dla przedszkolaków

Szanowni Państwo, praktyka już wielokrotnie dowiodła, że dziecko w wieku przedszkolnym, wzywając pogotowie ratunkowe, uratowało życie osobie dorosłej. W oparciu o ten fakt i w związku z realizacją zapisu art. 8 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, nauka pierwszej pomocy ma być prowadzona na wszystkich etapach edukacji. Nowa podstawa programowa treści związane z udzielaniem pierwszej pomocy wprowadza od tego roku szkolnego do programów nauczania.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do zorganizowania na terenie placówki kursu edukacyjnego skierowanego do dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Dzięki przygotowanym przez naszego specjalistę ćwiczeniom dzieci nabędą wiedzę i umiejętność podstawowego zachowania w stosunku do osób poszkodowanych oraz będą mogły spróbować swoich sił w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Kurs jest zgodny z wytycznymi nowej podstawy programowej, jednak w oparciu o wieloletnie doświadczenie prowadzącego zajęcia, ratownika i pedagoga, wychodzi poza jej ramy i uwzględnia pomoc poszkodowanym z niewielkimi ranami i krwotokami z nosa oraz pozycję boczną ustaloną, zabezpieczającą poszkodowanego nieprzytomnego od uduszenia i w konsekwencji zatrzymania akcji serca.
Poniżej znajdą Państwo link, z możliwością obejrzenia zdjęć ze szkolenia, które organizowaliśmy:

Uczestnicy opanują następujące umiejętności:

  • Bezpieczne zachowanie się na miejscu niebezpiecznego zdarzenia
  • Ocenę stanu zdrowia poszkodowanego (przytomny, nieprzytomny)
  • Wezwanie Pomocy
  • Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej
  • Zabezpieczenie poszkodowanego z niewielkimi ranami
  • Zabezpieczenie poszkodowanego z krwawieniem z nosa

Każde dziecko na zakończenie otrzyma dyplom Młodego ratownika. W kursie mogą brać udział pięciolatki i sześciolatki.

Czas trwania szkolenia: około 1godziny zegarowej

Cena: 230 zł od grupy

W celu zamówienia szkolenia proszę wypełnić > FORMULARZ ZAMÓWIENIA SZKOLENIA < i wysłać go na adres biuro@edunavigator.pl.

P1010587 P1010634 P1010636