Bez kategorii

Zapraszamy do udziału w Projekcie Nauczyciel z ImPetem i uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Od marca  2013 roku EduNavigator wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS) jako projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. –
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierającego rozwój
wykształcenia i kompetencji.”

W ramach tego przedsięwzięcia przeszkolimy 420 nauczycieli, którzy po zdanym egzaminie otrzymają uprawnienia do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, oraz otrzymają dla szkoły fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Informacje na temat rekrutacji do projektu Nauczyciel z ImPETem – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, ścieżka uczestnictwa oraz kryteria naboru dostępne pod poniższym adresem:

http://impet.metis.pl/2013/02/09/rekrutacja-do-projektu/#more-11